Archive for 1

7 סיבות לפסימיות?

אמש ציינו את מוצאי שבועות במפגש חברים. אמרו לאופטימיסטים לבוא בלבן ולפסימיסטים לבוא בשחור. אני באתי בתכלת בהיר. אחרי שקראתי את הכתבה הזאת שהתפרסמה באתר החדשות vox הצטערתי לרגע שלא באתי בשחור.

הכתבה מסכמת שיחה בין Ezra Klein שהוא עורך ב- vox לבין- Ta-Nehisi Coates ממגזין The Atlantic במהלכה מונה הראשון 7 סיבות לפסימיות בכל הקשור להתמודדותה של אמריקה (ולמעשה של הכוכב כולו) עם שינויי האקלים.

  1. כי התמהמהנו יותר מדי, מאוחר מכדי לשנות כיוון ולעצור את ההתחממות בפחות מ- 2 מעלות
  2. כי קולם של הנפגעים ביותר, או ליתר דיוק, הראשונים להיפגע, אינו נשמע בעוצמה הראויה (הכוונה למדינות הנחשלות יחסית בחצי הכדור הדרומי)
  3. כי אנחנו לא טובים בהקרבה היום למען עתיד טוב יותר
  4. כי האפקטים של שינויי האקלים אינם הפיכים בקלות
  5. כי המפלגה הרפובליקנית בארה"ב ירדה מהפסים בהכחשתה את שינויי האקלים (למעשה, אין היום תחום בארה"ב בו המפלגות מקוטבות יותר, וכמובן שזה מעצור לכל שינוי)
  6. כי שיתוף הפעולה הבינלאומי הנדרש הוא חסר תקדים, וספק אם בכלל אפשרי
  7. כי גאו-הנדסה (טכנולוגיה שלא נועדה לשמור על הסביבה, אלא "לתקן" אותה) היא פתרון למשוגעים 

אני מסכים לכל אחת מהנקודות, יש לי עוד כמה להוסיף (כמו למשל הכוח בידי אינטרסנטים ע"ע ברוני הנפט), ועם זאת אני מסרב לקבל את המסקנה. ייאוש אף פעם אינו מוצא מבעיה.

זה לא שאני אופטימי מטבעי … אבל אני חי באמונה שלמה כי עדיין לא מאוחר, וכי מודעות ציבורית גוברת והולכת, יחד עם כוח ההמצאה האנושי, יחזירו את הכדור הזה לתלם. 

ואני בטוח שאתם איתי וביחד נהיה כוח גדול שיביא את השינוי, כי רק לחץ חברתי גובר והולך על מקבלי ההחלטות יביא אותם לשינוי ההכרחי בסדרי העדיפויות והקצאת המשאבים. לו יהי.  

 

 

מודעות פרסומת

Comments (1)