Posts Tagged דרום אמריקה

מקסיקו סיטי שוקעת

מקסיקו סיטי הוא כרך של 20 מיליון איש, שנבנה על איים אמיתיים ומלאכותיים על אגם/נהר שלימים יובש בכדי לשרת את התרחבות הכרך. העיר צורכת מים באופן לא מקיים מהאקוויפר מעליו היא בנויה, וכתוצאה מכך חלקים מהעיר שקעו עשרה (10!) מטרים במאה השנים האחרונות. מבנים רבים נוטים והתשתיות סדוקות. בין השאר תשתיות מים כושלות מביאות לכך שהעיר מאבדת כ- 40% מהמים שהיא שואבת עקב דליפות. הלחץ על האקויפר גדל עקב שאיבת היתר, אך לפחות יש לקוות שהמים הדולפים חוזרים לאקויפר …

השקיעה לא תעצר מעצמה, להפך, הקצב הולך וגבר לאור ההשפעה המתרחבת של העיר על הסביבה, ורעידת אדמה אחת טובה יכולה לפרק את העיר הנוטה והסדוקה לפרקים.

מקסיקו סיטי איננה העיר היחידה השוקעת. שילוב של עליית מי הים, בנייה מסיבית וצריכת מים בלתי מקיימת ממאגרים תת קרקעים, מביאה לכך שערים רבות ברחבי העולם הולכות ושוקעות – הנה מאמר קצר על 7 המובילות (בראש כמובן מקסיקו סיטי).

זהו אחד המחירים שאנו עומדים לשלם על התפוצצות האוכלוסין במאה ה- 20 (פי 7 לערך!) והעלייה ברמת החיים. עלייה לצורך ירידה. הים עולה והערים יורדות. מספר התושבים במקסיקו סיטי עולה והעיר שוקעת. לא צריך להיות מומחה גדול בחברה, גיאולוגיה וקיימות, כדי להבין שבאחד הימים המשוואה הזאת תישבר.

מודעות פרסומת

להגיב